El- och energi-programmet

El- och energiprogrammet

El- och Energiprogrammet är ett yrkesprogram, en teknisk utbildning, där du i framtiden kan arbeta med underhåll, service och installation. Du lär dig grunderna inom elinstallation, elektroteknik, ellära, styrteknik, datorteknik nätverksteknik och programmering.

En viktig utbildning för samhället

El- och energiprogrammet på Stiernhööksgymnasiet har två inriktningar. Elteknik och dator- och kommunikationsteknik.

Efter utbildningen kan du arbeta som elektriker eller med dator- och kommunikationssystem. Du läser ämnen som till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik. Teorin inom ämnena integreras med det praktiska arbetet. Grundkurser inom el-, energi- och datorteknik läses gemensamt under första året. Detta ger en stabil bas inom ämnesområdet samt en god orientering inför valet av inriktning.

Från övningsmiljö till skarp miljö

El- och energiprogrammet kännetecknas av verksamhetsbaserat arbete där eleven jobbar praktiskt med projekt inom inriktningen. I början av din utbildning jobbar du mycket i skolans testmiljöer men snart får du chansen att utföra vissa jobb utanför testmiljöerna. Skolans möjligheter i form av att erbjuda riktiga projekt och jobb bidrar till att stimulera eleven i hens fortsatta utbildning.

Utbildningen innehåller minst 15 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser där du får möjlighet att utöva yrket utanför skolbänken. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare.

Studieupplägg

När du läser el- och energiprogrammet får du under årskurs ett prova alla olika moment för att få en bred grund att gå vidare från. Till årskurs två väljer du inriktning, elteknik eller dator- och kommunikationsteknik. Varje inriktning har ett visst antal platser och det innebär att det kan ske ett urval om många väljer samma inriktning. Urvalet sker efter betyg du erhållit under årskurs 1.

Grundläggande behörighet

Vill du studera vidare på högskola eller universitet så går det också bra, från hösten 2023 ingår det grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram. Här finns mer information om grundläggande behörighet Öppnas i nytt fönster..

Sök inriktning till åk 2

Det finns också möjlighet för dig som har gått det grundläggande året på el- och energiprogrammet på någon annan skola och vill fortsätta dina studier på Stiernhööksgymnasiets inriktning dator- och kommunikationsteknik att söka till oss inför årskurs 2. Anmäl dig via denna länk.

Inriktning: Elteknik

El- och energiprogrammet inriktning elteknik är en utbildning för dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig att arbeta med olika elinstallationer inom bostäder, kontor och industrianläggningar. Du lär dig även om dator- och kommunikationsteknik samt om IT-infrastruktur. Du får kunskaper i hur man dokumenterar och systematiskt går till väga med arbetsuppgifter inom ditt område. Du får även lära dig mer om att bemöta kunder, ge service och utföra arbete på både företag och i människors hem på ett professionellt sätt.

Inriktningen elteknik ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera olika elanläggningar, larm och datanät. Du får träna på att utföra olika typer av praktiska elinstallationer i bostäder, kontor och industrianläggningar. Du lär dig om inbrottslarm och brandlarm, hur man bygger ett lokalt datanät, hur man läser och skapar ritningar och scheman samt hur man felsöker.

Efter gymnasiet kan du börja jobba som elektrikerlärling för att sedan bli elektriker eller tekniker. Du blir behörig till yrkeshögskolan, men genom dina individuella val har du möjlighet att få högskolebehörighet direkt efter utbildningen. Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen elteknik kan vara: installations- eller serviceelektriker, eltekniker, larmtekniker och industritekniker.

Elev som jobbar med elskåp

Poängplan för inriktningen Elteknik.
Yrkesutgång: installationselektriker


Gymnasiegemensamma ämnen

900 p

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2*

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*

100

Programgemensamma ämnen

400 p

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

Inriktningsämnen

500 p

Elinstallationer

200

Elkraftteknik

100

Kommuniktationsnät 1

100

Praktisk Ellära

100

Programfördjupning

700 p

Administration av nätverks- och serverutrustning

100

Elmotorstyrning

100

Fastighetsautomation 1

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Mät- och styrteknik

100

Servicekunskap

100

Verktygs- och materialhantering

100

Individuellt val och Gymnasiearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2800 p

*Möjligheten finns att välja bort dessa kurser.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

På den här inriktningen jobbar du i en miljö där balansen av teori och praktiskt arbete är en självklarhet. Datorkommunikation handlar om olika slags kommunikationer mellan enheter i nätverk. Under utbildningen jobbar vi i skarpt läge mot vår egna domän med att bland annat hantera datorer, kringutrustning och användare. Du får lära dig att installera hårdvara och mjukvara samt administrera och konfigurera nätverk. För att arbeta med detta behöver du också kommunicera med de människor som ska använda den webbsida eller det nätverk du ansvarar för.

elev konfigurerar server

Poängplan för inriktningen Dator- och kommunikationsteknik. Yrkesutgång: Nätverkstekniker


Gymnasiegemensamma ämnen

900 p

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2*

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*

100

Programgemensamma ämnen

400 p

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

Inriktningsämnen

400 p

Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Nätverksteknik

100

Programfördjupning

800 p

Digtal kommunikationsteknik

100

Nätverksadministration

100

Nätverkssäkerhet

100

Nätverksteknologier

100

Programmering 1

100

Programmering 2

100

Servicekunskap

100

Webbutveckling 1

100

Individuellt val och Gymnasiearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2800 p

*Möjligheten finns att välja bort dessa kurser.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Elev som jobbar med elteknik

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Både i undervisningen på skolan och på elevernas olika praktikarbetsplatser strävar lärarna efter att ge eleverna så verklighetstrogna uppgifter som möjligt.

 Elever på elverkstad

Dina möjligheter efter utbildningen

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram och många elever går direkt ut i arbete efter gymnasiestudierna. Men visste du att man också kan läsa vidare på högskola?

Vikter på en skivstång

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på El- och energiprogrammet med Nationell idrottsutbildning.
Välj mellan NIU Bandy
eller NIU Ridsport.

Kontakt på el- och energiprogrammet

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Jan-Erik Jones

Patrik Malm

Instagram BA EE