Arbetsplatsförlagt arbete EE

Exempelbild.

Alla som studerar på ett yrkesprogram har minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL.

Under årskurs två och tre på din utbildning har du din APL på företag runt om i Rättvik eller Dalarna. Du kommer att ha minst 15 veckors APL under din studietid. Din APL-plats väljs ut i samråd med APL-handledare på skolan. Vi tar hänsyn till framför allt ditt behov av utbildning i valet av arbetsplats, men också dina önskemål i form av placeringsort och egna kontakter. Inte minst är din APL en fantastisk möjlighet att knyta kontakter inom elbranschen.