Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

elever målar stuga

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program vid den anpassade gymnasieskolan och riktar sig till dig som vill arbeta med byggnadsunderhåll, fastighetsskötsel och reparationer såväl utomhus som inomhus.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller teoretiska kurser som exempelvis matematik, svenska, engelska, digital kompetens och samhällskunskap. I utbildningens praktiska delar tränar du på arbetsuppgifter som man ofta utför i fastighets-, anläggnings- och byggbranschen. Det kan vara uppgifter som att byta lampor, rensa avlopp, enklare snickeriarbeten, anlägga stengångar eller klippa gräs. Du får lära dig att välja, använda och vårda olika material, verktyg och maskiner för att kunna utföra vanliga arbeten. Du ställs inför situationer och problem som ska lösas. Du får erfarenhet av att bemöta kunder och tänka serviceinriktat. Arbetsmiljö och säkerhet har en central plats i utbildningen och är viktigt för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador. Under utbildnngen får du bland annat träna på att bära och lyfta rätt. 

Små grupper

Vi arbetar i mindre grupper och vi har möjlighet att lägga en stor del av vår undervisning i den miljö som de olika kurserna fokuserar på. Personalgruppen är väl sammansvetsad och arbetar tillsammans med eleverna mot gemensamma mål. 

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt blir en del av yrkesgemenskapen på arbetsplatsen.

Vårt arbetssätt

Pedagogerna hämtar kunskap ifrån och utbildar elever med hjälp av vedertagen forskning. Pedagogiken genomsyras av att du som elev ska få möjlighet att lära utifrån dina förmågor. Du får utvecklas inom problemlösning och kritiskt tänkande och undervisningen förbereder dig för ditt framtida arbetsliv.

Eftersom skolans miljöer speglar samhällets och yrkeslivets arbetsplatser stöttas du att utveckla både yrkeskunskaper och i social mognad. Våra trygga pedagoger lär dig både yrkeskunskaper och sociala kunskaper, och du får möjlighet att repetera och förankra dessa, i miljöer som motsvarar de miljöer du senare kan komma att möta i arbetslivet. 

Poängplan för programmet för fastighet, anläggning och byggnation


Gymnasiegemensamma ämnen

900 p

Engelska 1

100

Estetisk verksamhet

100

Historia 1

50

Idrott och hälsa 1

200

Matematik 1

100

Naturkunskap 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1

50

Svenska 1

200

Programgemensamma ämnen

400 p

Bygg och anläggning 1

100

Fastighetsskötsel

200

Service och bemötande 1

100

Programfördjupning

900 p

Digital kompetens

100

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

100

Hem och konsumentkunskap

100

Körning - basmaskiner 1

100

Körning - basmaskiner 2

100

Material och verktyg 1

100

Skötsel av utemiljöer 1

100

Skötsel av utemiljö 2

100

Trafikantkunskap

100

Individuellt val och Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100

Totalt

2500 p

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Kontakt på programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Leif Dahlander

Instagram Fab smd