Skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur

potatis sortering

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesprogram vid den anpassade gymnasieskolan och riktar sig till dig som vill arbeta med skötsel av djur eller produktion inom naturbrukssektorn.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller teoretiska kurser som exempelvis matematik, svenska, engelska, digital kompetens och samhällskunskap. Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program. Du får kunskaper och erfarenheter i att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom skötsel, service och produktion inom naturbrukssektorn. När du har praktik i skolans ladugård, djurhus och skolstall utvecklar du dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter utifrån djurens bästa och som främjar hållbar utveckling. Arbetsmiljö och säkerhet har en central plats i utbildningen för att verka för en god hälsa och förebygga arbetsskador. Du får bland annat träna på att bära och lyfta rätt. Elever på skog, mark och djur har dessutom undervisning i maskinsimulatorer. Där övas motorik, trafiksäkerhet och alla moment som krävs i körning. Att få grunder i körning som senare kan hjälpa eleverna att ta körkort är värdefullt inte minst för den personliga utvecklingen. Läs mer om maskinsimulatorn.

Små grupper

Vi arbetar i mindre grupper och vi har möjlighet att lägga en stor del av vår praktiska undervisning i den miljö som de olika kurserna fokuserar på exempelvis i skog och mark runt skolan, i ladugård, maskinhall, stall eller djurhus. Personalgruppen är väl sammansvetsad och arbetar tillsammans med eleverna mot gemensamma mål. 

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet och bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt blir en del av yrkesgemenskapen på arbetsplatsen.

Vårt arbetssätt

Pedagogerna hämtar kunskap ifrån och utbildar elever med hjälp av vedertagen forskning. Pedagogiken genomsyras av att du som elev ska få möjlighet att lära utifrån dina förmågor. Du får utvecklas inom problemlösning och kritiskt tänkande och undervisningen förbereder dig för ditt framtida arbetsliv.

Eftersom skolans miljöer speglar samhällets och de gröna näringarnas arbetsplatser stöttas du att utvecklas i både yrkeskunskaper och social mognad. Våra trygga pedagoger lär dig både yrkeskunskaper och sociala kunskaper, och du får möjlighet att repetera och förankra dessa, i miljöer som motsvarar de miljöer du senare kan komma att möta i arbetslivet. 

Poängplan för programmet för skog, mark och djur


Gymnasiegemensamma ämnen

900 p

Engelska 1

100

Estetisk verksamhet

100

Historia 1

50

Idrott och hälsa 1

200

Matematik 1

100

Naturkunskap 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1

50

Svenska 1

200

Programgemensamma ämnen

400 p

Biologi - naturbruk

100

Naturbruksteknik

100

Naturbruk

200

Programfördjupning

900 p

Digital kompetens

100

Hem- och konsumentkunskap 1

100

Fastighetsskötsel- och byggnadsunderhåll

100

Körning- basmaskiner 1

100

Naturbruksteknik- specialområde

100

Service och bemötande 1

100

Skötsel av utemiljöer 1

100

Skötsel av utemiljöer 2

100

Trafikantkunskap

100

Individuellt val och Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100

Totalt

2500 p

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Kontakt på programmet för skog, mark och djur

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Gunilla Grälls

Instagram Fab smd