Naturbruks-programmet Lantbruk

Djurstallar

Ladugård med mjölkkor

Stiernhööksgymnasiets utbildningsladugårdar ingår i Rättviks kommuns Återtagsprojekt som gör kommun och skola nästan helt självförsörjanden på nötkött.

Ett modernt lantbruk

Stiernhööksgymnasiet utbildningsladugård för nötkreatur är toppmodernt utrustat. Ladugården rymmer 75 mjölkkor i lösdrigt. Korna mjölkas med robot där de också utfodras med kraftfoder. Korna utfodras med blandfoder med hjälp av traktor och mixervagn. För elevernas mjölkningsträning finns också ett tandemstall. Det finns även ett separat stall för kvigor och stutar.

Middag för kultingarna

Grisstall

För suggorna som grisar finns ett stall med grisningsboxar. Skolan har 12 suggor i två grupper. När suggorna är dräktiga går de i ett sinsuggstall där det finns ordentligt med utrymme. På sommaren får de gå ut i hagar.

Lamm med sol i pälsen

Fårstall

Skolan har en fårbesättning Gotlands-tackor som lammar i april och en besättning köttraskorsning som lammar i september. Då bygger vi lamningsboxar på en djupströbädd i fårhuset där tacka och lamm får vara själva några dagar innan de släpps ut i flocken.

Kalvar på sommarbete

Sommarbete
för alla djur

På sommarhalvåret får alla djur vistas ute på bete runt om i Rättvik och därmed verkar vi för ett öppet landskap i vår kommun.

På "kosläppet" som alltid är första helgen i maj är allmänheten välkomna att se de ivriga och skuttande korna springa ut på betet.

Gödselspridare

Under hösten första terminen får eleverna mölighet att lära sig att köra skolans alla taktorer och ta traktorkörkort. Senare under våren blir det vårbruk. 

Harven

Maskiner

I din utbildning kommer du att få lära dig köra traktor med harv, plog och gödselspridare, rundbalspress och tröskare.

Potatisplockning

Potatis

Du kommer att vara aktiv i skolans odling av potatis som du får medverka till från sådd till skörd och därefter äta i skolans matsal. Skolan har också egenproducerade havregryn och rapsolja.

Motorsågsarbete

Vinterns arbete

Under vinterhalvåret får du jobba med underhåll och reparationer av
maskiner. Du har också möjlighet att lära dig att hantera motorsåg samt röjsåg.