Naturbruks-programmet Lantbruk

Naturbruk Lantbruk

Att ha ett arbete inom lantbruket är ett samhällsviktigt jobb. Självförsörjning, miljö- och klimatfrågor har aldrig varit mer aktuella än nu. Detta är en utbildning för dig som vill göra skillnad i framtiden och aktivt vill arbeta för en grönare och mer klimatsmart framtid.

TYA Logga

En framtid med goda utsikter till jobb

I dagens lantbruk finns det något för alla intressen. Allt från arbete i ladugård och får- och svinhus till traktorarbeten på fält, göra anläggningsarbeten eller reparera maskiner och redskap. Under hösten i årskurs ett får du lära dig att köra skolans alla traktorer och ta traktorkörkort. Därefter följer utbildningen driftåret, då du arbetar i stallarna eller på åkrarna med uppgifter direkt kopplade till jordbruket. På vintern arbetar du, förutom med djurskötseln, också med underhåll och reparationer av maskiner i skolans stora maskinhall. Första året på utbildningen ger dig erfarenheter så att du ska kunna välja vilken yrkesutgång du vill läsa mot. Våra elever utbildas brett inom naturbruket för att bli naturbruksentreprenörer och för att kunna försörja sig mångsidigt eller specialiserat i ett landsbygdsföretag. Efter genomförd utbildning och godkänd examination får eleven ett utbildningsintyg utfärdat av TYA.

Dina studier

Din skolbänk är traktorn, lastmaskinen eller ladugården! Utbildningen är mycket praktiskt arbete men självklart blandat med teoretiska ämnen. Dessutom har du möjlighet om du vill att läsa upp grundläggande högskole-behörighet under din studietid.

Arbetsplatsförlagt lärande

Eleverna har, under sin studietid, 15 veckors APL. I årskurs 1 bedrivs APL på skoljordbrukets ladugård och i höst- och vårbruket. I årskurs 2 och 3 kan eleverna ha sin APL på lantbruksföretag, och på företag runt om i landet. Det förekommer också att elever har APL utomlands.

Grundläggande behörighet

Vill du studera vidare på högskola eller universitet så går det också bra, från hösten 2023 ingår det grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram. Här finns mer information om grundläggande behörighet Öppnas i nytt fönster..

Alla elever som går Naturbruksprogrammet har ytterligare möjlighet till fördjupade studier med SLU-fokus. Det innebär att du som läser på Naturbruksprogrammet, kan välja kurser som ger dig högskolebehörighet till vidare studier, som till bland annat lantmästare, hippolog, djursjukskötare och skogsmästare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Entreprenörskap

Du som går naturbruksprogrammet kommer i framtiden att kunna arbeta i små företag, familjeföretag eller driva ett eget företag. Därför tycker vi att det är viktigt att du under din studietid får kunskap i detta. Under årskurs tre får du starta upp, driva och slutligen avveckla ett eget företag inom kursen entreprenörskap.

Med anledning av Afrikanska svinpesten

På grund av risk för smittspridning av den Afrikanska Svinpesten får inga obehöriga gå in i grishuset.
Endast personal har tillträde. Besöksförbud i grishuset Pdf, 127.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf).

 

Traktor på åker

Yrkesutgång: Arbete med lantbruksdjur och lantbruksmaskiner

På denna yrkesutgång lär du dig sköta lantbruket som djurskötare med fokus på mjölk- och köttproduktion från kor, grisar och får. Du läser också växtodling och får vara med i driften av skolans åkermarker. Stort fokus ligger på att sköta skoljordbruket och följa driftåret. De praktiska arbetsuppgifterna spänner över allt från att plöja, så, skörda till djurskötsel och utfodring. Din lektionssal kan vara både en sal på skolan men också en åker, ett djurstall, en traktor eller körsimulatorrummet.

Yrkesutgång: Arbete med entreprenadmaskiner

Att kunna köra och hantera hjullastare ger dig fantastiska möjligheter till jobb i framtiden! Entreprenadjobben ökar stadigt både i tätorter och på landsbygden. Tillsammans med de andra lantbrukseleverna läser du de gemensamma kurserna och du tillhör samma klass som de som läser djurskötsel och odling. En del traditionellt jordbruk med djur och maskiner ingår förstås i din utbildning också. Redan första året får du ta traktorkort och bekanta dig med grävmaskin och hjullastare. Du lär dig hantera stora maskiner som grävmaskiner och lastmaskiner.

Skolan har många övningsobjekt och vi tycker det är viktigt att du tidigt får komma ut i samhället och göra grävjobb, så räkna med att du förutom att lära dig gräva kommer att göra nytta. Grunderna i din maskinutbildning lär du dig i skolans traktorsimulator.

Grävmaskin

Yrkesutgång: Arbete med reparation av tunga maskiner

Det här är yrkesutgången för dig som vill felsöka och reparera maskiner. Med yrkesutgångens fördjupningskurser i serviceteknik inom både hydraulik och elektronik är du väl förberedd för arbete som maskinreparatör och servicetekniker på en maskinverkstad. Här får du fördelen att köra vissa maskiner under utbildningen vilket man brukar ha nytta av när man ska felsöka och laga. ”Om du vet hur det ska fungera, så vet du när något är fel”. Fördjupningskurserna i utgången är uppdelade på mekanik, hydraulik och elektronik, och är på 100p var. Nya maskiner innehåller avancerade el-och hydraulsystem och du kommer lära dig att läsa ritningar och scheman samt att felsöka och reparera dessa. En del felsökning utförs även med diagnosutrustning och dator.

Poängplan för yrkesutgångarna:

  • Arbete med entreprenadmaskiner
  • Arbete med lantbruksdjur och lantbruksmaskiner
  • Arbete med reparation av tunga maskiner

Gymnasiegemensamma ämnen

900 p

Engelska 5

100

Engelska 6 #

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 #

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 #

100

Programgemensamma ämnen

400 p

Biologi 1

100

Entreprenörskap

100

Naturbruk

200

Inriktningsämnen

700 p

Byggnadsunderhåll

100

Djuren i naturbruket

100

Fordon och redskap

100

Marken och växternas biologi

100

Lantbruksdjur 1

100

Lantbruksmaskiner 1

100

Växtodling 1

100

Programfördjupning

500 p

Företagsekonomi 1

100

Serviceteknik - naturbruk 1

100

Djurens biologi*

100

Lantbruksdjur 2*

100

Lantbruksdjur specialisering*

100

Grävmaskiner**

200

Lastmaskiner och truckar**

100

Serviceteknik - naturbruk 2***

100

Serviceteknik - naturbruk specialisering 1***

100

Serviceteknik - naturbruk specialisering 2***

100

*Eleven väljer yrkesutgång Arbete med lantbruksdjur och lantbruksmaskiner*, Arbete med entreprenadmaskiner** eller Arbete med reparation av tunga maskiner***


Individuellt val och Gymnasiearbete

300 p

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2800 p

# Möjligheten finns att välja bort dessa kurser.

Eleven väljer yrkesutgång: Lantbruksdjur och lantbruksmaskiner* eller Entreprenad** eller Reperation av tunga marskiner***.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Traktorsimulator

Simulatorcenter
- vårt virtuella klassrum

En plats för kunskap, erfarenhet och utveckling.

Griskulting

Djurstallar och arbete i jordbruket

Titta in i vår ladugård för mjölkdjur, ladugård för köttdjur, grisstall och fårstall. Se vad som ingår i jordbruket.

Skördare

Framtid

Naturbruksprogrammet Lantbruk är ett yrkesprogram och många elever går direkt ut i arbete efter gymnasiestudierna. Men visste du att man också kan läsa vidare på högskola?

Kontakt på naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Mikael Bryngelsson

Instagram BA EE